Your Browser does not support flash player

 
 


 

 

 

 

 

 

List of Journals
1 Lokprabha
2 Saptahik Sakal
3 Chita-Lekha
4 Krushi-Sahitya
5 Sri
6 Lok-Rajya
7 Spardh Pariksha Nokari Sadarbha
8 Employment News
9 India Today
10 Vivek
11 Hindu Bodh
12 Godwa
13 Baliraja
14 Anna-Data
15 Marmik
16 Char-Choughi
17 Cricket Samrat
 

For proper view - resolution must be 1024 x 768 pixel size.